Monday, 3 April 2017

Exercise with shield and pike 1618

Here for all you drill fans. Thanks to David Evans for finding this.

De exercitie met schild en spies: de soldaat brengt de spies met twee handen weer in positie, 1618, Adam van Breen, 1616 - 1618

No comments: